Putkistopalvelun referenssit

Tavoitteemme tarjota aina laadukasta ja joustavaa palvelua on vastannut kumppaniemme tarpeisiin ja olemme osoittautuneet luotettavaksi toimittajaksi vaativiin kohteisiin. Seuraavassa joitakin esimerkkejä asennuskohteistamme:

ABB Oy, DM services                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Vesivoimalan putkistojen muutokset

Ahlstrom Glassfibre Oy
Vaahtopäällysteen valmistus 2011
SU-3 jäähdytysvesiputkisto 2009
Mattokoneen putkityöt 2007
Lämpöjohtoverkoston muutostyöt 2007
Jäähdytysvesijärjestelmä 2006
Paineilma- ja mänkiputkien asennus 2006
Multisizinglinjaston putkistoasennukset 2005
4M sideaineenvalmistuslaitteistun putkistourakka 2005

Botnia Mill Service Oy Ab/Metsä Fibre Oy, Joutsenon tehtaat
Lämmönvaihtimen höyryputkiston muutokset 2016
Kuumavesivaihtimen lauhdelinjojen uusinta 2015
Kunnossapitoseisokit 2014……

Chemigate Oy
Reaktiosäiliön muutokset ja putkisto  2016

CH-Polymers Oy
Väliaikaisen tärkkelyksen varastointi 2016..2017
DN65 putkilinja terästasomuutoksineen 2015

Kemira Chemicals Oy
Palovesiverkon muutos 2010

KSS Lämpö ja Energia Oy (Kouvolan seudun sähkö)
Kaukolämpöputkisto 2016
Lämpöasemien polttimoputkistot 2014 …2016

Lacell Oy
Höyrylinja 2009

Laminating Papers Oy
UBC-lajittelun putkisto 2009
PK-1 Lisämassalajittelun putkistot 2009
Hiekkuri- ja vaahdonestosäiliöiden asennus ja putkitus 2009
Lietteen kuivatuslaitoksen putkityöt 2008
PK-1 Hönkälauhduttimen putkistot 2008

Stora Enso Ingerois Oy
Pintaliiman konekierron putkisto 2016
Glykoolilinja lämmönvaihtimelle 2015
LTO-vedet 2008
IK palovesi- ja paineilma linjat 2007
IK paineilmaputkistot 2006

Stora Enso Publication Papers Oy
Vesihydrauliikkaputkistot 2010
Vesihydrauliikkaputkistot 2008
PK-3 kiertovoitelu 2008
Vesihydrauliikkaputkistot 2006

Store Enso Imatran tehtaat / Efora Oy
MÖ3 Lisäainesäiliö ja putkistot 2016
Mustalipeä hönkäputkiston uusinta 2016
HO6 EVL laimennuslinja 2016
Hönkäpuhaltimen ja putkiston asennus 2016
Natriumsulfiittiputkisto  2015
Hömkälauhduttimen asennus ja siihen liittyvät putkistot 2015
Rikkihappolinja 2014  ….
Kunnossapitoseisokit 2014 …2016

Stora Enso Heinola
Aktiivihiiliputkisto 2016

Sulzer Pumps Finland Oy
Paineilmakeskus 2009
Hiekan jäähdytys laitteisto 2009
Karhulan konttorin jäähdytysvesilaitteet 2008

UPM-Kymmene Oyj, Kaukas
Titraattoriputkisto 2016
Meesalinjan putkisto 2016
Turbiinin poistoputken putkistomuutokset ja venttiilien vaihdot 2016
Omalauhdesäiliön jakotukki ja putkistot 2016
Kuivaimen Atlas Copco putkistotyöt 2016
Liuotinlinjan hönkäputkien pesuyhteet 2016
SMT4 massan syöttöputken uusinta 2015
Hiekkurin keräilytukin uusinta 2015
SKK4 suihkuputki ja putkisto
Havu ja koivulinjan pohjaruuvien korjaukset 2015
MAP analysaattorin putkisto 2015
SKK1 – SKK4 pH:n säätöputkistot 2015
SK3 hoitotasot ja kaiteet 2014
Kunnossapitoseisokit 2014 …..

UPM-Kymmene Oyj Kymi
Kymi 700 palovesiputkistot 2016
Kymi 700 klykoolilinjasto 2016
Kuitulinja rikkihappolinja 2015
Folioleikkurin putkistosiirrot 2015
Kymi 700 sadevesiviemäröinnit 2014
Kymin Voima palovesiputkisto 2014
Kuorimon ilmanottoputki 2013 ….
Kunnossapitoseisokit  2008 ……
KK2 höyrynpaineen nosto 2010
Vesiverkostojen supistaminen Voikkaa 2009
Vesiverkostojen supistaminen Voikkaa 2008
VKE-hiekanerotinputkisto 2008
REC 08 2007-2008
– Lattia- ja sadevesiviemärit
– Yli- ja alipaineventtiilien valmistus ja asennus
KuMa 07, Sakeamassaputkisto 2007
Palovesiputkisto 2006
Kuorimon automaatio uusinta 2005

Palaa sivun alkuun.

Ota yhteyttä!