Tutustu osaamiseemme

Referenssit

Tavoitteenamme on tarjota laadukasta ja joustavaa palvelua ilman poikkeuksia ja olemme osoittaneet olevamme luotettava toimija vaativissakin kohteissa. Seisomme työmme laadun ja kestävyyden takana. Kumppaneihimme kuuluu useita metsä-, prosessi- ja kemianteollisuuden sekä energiantuotannon yrityksiä alansa huipulta.

Työmme teemme aina nykyisiä määräyksiä noudattaen. Toimimme PED-painelaitedirektiivin mukaisesti ja voimme valmistaa A–G-moduuleiden painelaitteita ja putkijärjestelmiä joko itsenäisesti tai kolmannen osapuolen valvonnassa. Hitsaustyöt suoritamme WPS-ohjeiston mukaisesti materiaaliryhmissä 1.1, 1.2, 5.1 ja 8.1. Kouluttaudumme jatkuvasti uusien materiaalien ja työmenetelmien parissa tarjotaksemme yhä monipuolisempaa palvelua asiakkaillemme.

Asiakkaitamme

 • ABB Oy, DM services

  Öljysäiliön putkistomuutokset 2018
  Vesivoimalan putkistojen muutostyöt

 • Ahlstrom-Munksjö Oyj

  Perälaatikon putkistotyöt 2020
  Perälaatikon uusinta 2018

 • Botnia Mill Service Oy Ab / Metsä Fibre Oy

  Joutseno, lauhteen keräystukki 2018-2019
  Joutseno, seisakkityöt 2018
  Rauma, seisakkityöt 2018

 • Calefa Oy

  Palvelinkeskuksen hukkalämmön talteenottoputkistot, telineet ja eristykset 2020

 • Chemigate Oy

  Reaktori 7 höyrylinjan putkistotyöt 2018
  Reaktiosäiliön muutokset ja putkisto 2016

 • CH-Polymers Oy

  Polymeerilinjat 2018
  Putkilinjojen uusinta säiliöalueelle 2018
  Väliaikaisen tärkkelyksen varastointi 2016-2017
  DN65 putkilinja terästasomuutoksineen 2015

 • Kemira Chemicals Oy

  Palovesiverkon muutokset 2010

 • KSS Lämpö ja Energia Oy (Kouvolan Seudun Sähkö)

  Lauhdeputkiston muutostyöt 2019
  Kaukolämpöputkisto 2016
  Lämpöasemien polttimoputkistot 2014-2016

 • Nordkalk Oy Ab, Lappeenranta

  Kalsiittiylitelinjojen uusinta 2020
  Kalsiittikennojen ylitysputkisto 2019
  Pumpun siirto ja putkistomuutokset 2019

 • Solvay Chemicals Finland Oy

  Turvakaiteiden valmistus ja asennus katolle 2018-2019
  Vetyperoksidilaimennusputkisto 2018

 • Stora Enso Ingerois Oy

  Lauhduttimen vaihtotyöt 2018
  Pintaliiman konekierron putkisto 2016
  Glykoolilinja lämmönvaihtimelle 2015
  LTO-vedet 2008
  IK palovesi- ja paineilmalinjat 2007
  IK paineilmaputkistot 2006

 • Stora Enso Oyj

  Vesihydrauliikkaputkistot 2010
  Vesihydrauliikkaputkistot 2008
  PK-3 kiertovoitelu 2008
  Vesihydrauliikkaputkistot 2006

 • Stora Enso Oyj, Imatran tehtaat / Efora Oy

  Seisakit 2019
  Fibreboost, telineet ja eristykset 2018
  Rikkihappolinjat, telineet ja eristykset 2018
  HO5-HO6 huuhtelulinjat 2019
  HO6 DN500 vahvalipeälinjojen uusinta 2019
  MÖ3 lisäainesäiliö ja -putkistot 2016
  Mustalipeä-hönkäputkiston uusinta 2016
  HO6 EVL laimennuslinja 2016
  Hönkäpuhaltimen ja -putkiston asennus 2016
  Natriumsulfiittiputkisto 2015
  Hönkälauhduttimen asennus ja siihen liittyvät putkistot 2015
  Rikkihappolinja 2014
  Kunnossapitoseisakit 2014-2016

 • Stora Enso Oyj, Heinola

  Varakattilaprojekti, putkistotyöt 2018
  HTC-projekti, lietteenkäsittelyputkisto 2018
  Seisakkityöt 2018
  Aktiivihiiliputkisto 2016

 • Sulzer Pumps Finland Oy

  Paineilmakeskus 2009
  Hiekan jäähdytyslaitteisto 2009
  Karhulan konttorin jäähdytysvesilaitteet 2008

 • Tervakoski Oy

  PK2 rebuild putkistoprojekti 2018

 • UPM-Kymmene Oyj, Kaukas

  Jätevesilaitoksen ilmastusharavat 2018
  Paineilmalinjojen uusinta 2018
  Sekoittimen valkolipeäputkistot 2018
  Apukattilaputkistojen korjaustyöt 2018
  DN500 vesilinja 2018
  Sellupuukuorimon paineilmalinjasto 2018
  Sähkökeskuksen lauhdutinputkistot 2018
  Seisakkityöt 2018

 • UPM-Kymmene Oyj, Kymi

  Seisakkityöt 2019
  Kaustistamo 3 valkolipeälastauksen putkistotyöt 2018-2019
  Bisulfiittiputkistot 2018-2019
  Metanolihuoneen hönkäputken muutokset, eristykset ja telineet 2018
  Kaustistamon kalkkiannosteluruuvin putkistomuutokset 2018
  Rikkihappolinjojen uusinta 2018
  Meesalinjaputkiston muutokset 2018
  Imurilinjojen putkistot 2018
  Seisakkityöt 2018

 • Versowood Group Oy

  Kyllästämön putkistolinjat 2018

  Ota yhteyttä